images

Компанія «Віга»

входить у Громадську організацію «Спілка Автоматизаторів Бізнесу» (САБ), що об’єднує професіоналів в області автоматизації бізнесу, які використовують сучасні програмні продукти і платформи для автоматизації бізнес-процесів.

Програмні продукти для автоматизації: 

 • Продукти BAS – нова лінійка продуктів, яка вже зарекомендувала себе в успішних впровадженнях на підприємствах різного виду діяльності. «BAS ERP», «BAS Управління холдингом», «BAS Документообіг КОРП» – інноваційні продукти для корпоративного ринку.
 • Продукти «1С:Підприємство» – давно зарекомендували себе як надійний та ефективний інструмент українського бізнесу, використовуються підприємствами в різних галузях і сегментах економіки України протягом 20 років. Продукти на платформі «1С:Підприємство» працюють не тільки в Україні, а в 25 країнах світу, включаючи Німеччину, США, Польщу, В’єтнам, ПАР, країни ближнього зарубіжжя. Партнерами накопичений величезний досвід впровадження типових, спеціалізованих і галузевих рішень, реалізовано сотні тисяч успішних проектів. На сьогоднішній день близько 300 тисяч українських підприємств використовують рішення «1С:Підприємство» для автоматизації різноманітних задач свого бізнесу. Компанії-члени САБ мають ряд власних розробок, реалізованих на      платформі «1С:Підприємство».   

        САБ  стежить за якістю наданих учасниками послуг, для цього вироблена єдина система    стандартів   якості роботи і просування послуг у сфері автоматизації.

 

Основні види сервісів та послуг компанії :

Розробка програмних продуктів

Створення нового програмного продукту — це складний і багаторівневий процес застосування спеціальних знань, досвіду, методів і засобів для досягнення певної мети.

Інтеграція інформаціних систем

Значна частка підприємств торгової сфери діяльності автоматизує лише окремі ділянки обліку або здійснює облікові операції у ручну. Використання сучасних інформаційних систем дозволяє керівництву підприємств зробити процес прийняття рішень білбш раціональним.

Комплексне абонентське обслуговування

Абонентське обслуговування 1с, як правило, включає наступні послуги:

 • консультації співробітників компанії, роз’яснення виникаючих питань в процесі використання Оновлення прогграмних продуктів, зокрема, оновлення на платформі «1С:Підприємство»;
 • Рішення проблем, пов’язаних зі збоєм програми;
 • Адміністрування системи і списку користувачів;
  Доопрацювання конфігурацій програми та розширення функціоналу.
Електронна звітність

Сервіс електронної здачі звітності та електронного адміністрування ПДВ.

Аудит інформаційних систем

Аудит технічного стану інформаційної системи спрямований на зменшення втрат, викликаних системними збоями. Збої можуть стати причиною відчутних втрат підприємств. Враховуючи, що в інформаційних системах, в яких не налагоджені належні процеси контролю і попередження можливих причин збоїв, вони виникають в найвідповідальніші, а отже, і найнапруженіші моменти, втрати можуть виливатися у величезні суми. Скорочення таких втрат можна досягти шляхом комплексного дослідження технічного стану всіх компонентів інформаційної системи.

Сервіс ІТС

Сервіс ІТС (Інформаційно-Технологічного Супроводу) створена спеціально для користувачів систем автоматизації бізнесу (BAS, 1С:Підприємство) — для керівників, кадровиків, економістів, бухгалтерів та IT-спеціалістів комерційних організацій.

Програмна продукція

Бухгалтерія

«Бухгалтерія 8 для України» призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Зарплата та управління персоналом

Програма «Зарплата та управління персоналом для України» — це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії.

Малий бізнес

Програмний продукт «Управління невеликою фірмою 8 для України» — це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для нефіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам — нові можливості для продуктивної роботи.

Роздрібна торгівля

Програмний продукт «Роздріб 8 для України» призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості касової програми.

Управління торгівлею

Програмний продукт «Управління торгівлею 8 для України» — це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Рішення дозволяє:

 • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства; працювати з оперативною інформацією, яка відбиває поточний стан підприємства на даний момент часу;
 • швидко і в зручній формі одержувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.

FREDO Звіт та FREDO ДокМен

 • FREDO Звіт — здача електронної звітності до контролюючих органів, реєстрація ПН/РК в ЄРПН, електронне адміністрування ПДВ, обмін ПН/РК між контрагентами;
 • FREDO ДокМен — обмін будь-якими електронними документами між контрагентами.